The Year-To-Year Schnapps - A Dream Like Mine

Ta ert ansvar!

Allt fler människor blir medvetna om den hotande klimatkrisen. Detta tack vare den mediala uppmärksamheten som ämnet har fått de sista åren. Men länderövergripande avtal verkar mycket svåra att få till stånd. Så i slutändan, när allt kommer omkring, då är det vi alla - varje individ för sig - som måste ta vårt ansvar. Exempelvis kan detta göras genom att satsa på en miljövänlig motor i bilen, trädgårdsutrustningen mm; eller att släcka ljuset varje gång vi lämnar rummet; eller att stänga av vattnet när man diskar.